Trường hợp nào khi đăng ký khai tử thì thời gian ngày, tháng, năm chết được ghi theo âm lịch?

Ngày hỏi:27/11/2021

Em thường thấy, khi đăng ký khai tử cho người mất thì thời giờ, ngày, tháng, năm chết ghi theo Dương lịch. Vậy, trường hợp nào thời gian đó sẽ được ghi theo âm lịch?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về nội dung khai tử như sau:

Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

Do đó, theo quy định hiện hành pháp luật thì thống nhất chung là khi đăng ký khai tử thì về thời gian giờ, ngày, tháng, năm chết ghi theo Dương lịch. Do đó, việc ghi chép này thực hiện theo dương lịch và không có trường hợp nào được phép ghi theo Âm lịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.