Việc sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp công lập được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2021

Quy định về sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp công lập như thế nào? Trường trung cấp tư thục quản lý và sử dụng tài sản như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp công lập

Căn cứ Điều 44 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH việc sử dụng nguồn tài chính đối với trường trung cấp công lập bao gồm các khoản chi như sau:

1. Chi thường xuyên giao tự chủ.

2. Chi thường xuyên không giao tự chủ, chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình đầu tư công; chương trình, đề án khác;

b) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;

c) Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài;

d) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

4. Phân phối kết quả tài chính trong năm theo quy định của pháp luật.

Trường trung cấp tư thục quản lý và sử dụng tài sản như thế nào?

Căn cứ Điều 47 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH có quy định về quản lý và sử dụng tài sản đối với trường trung cấp tư thục như sau:

1. Trường trung cấp tư thục quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với đất đai và tài sản nhà nước giao hoặc cho thuê và các tài sản khác thuộc sở hữu của nhà đầu tư để bảo đảm các hoạt động đào tạo của trường.

2. Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.

3. Hằng năm, trường trung cấp phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.