Các nguồn tài chính của trường trung cấp công lập được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2021

Các nguồn tài chính của trường trung cấp công lập được quy định như thế nào? Các nguồn tài chính của trường trung cấp tư thục được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các nguồn tài chính của trường trung cấp công lập

Căn cứ Điều 42 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH các nguồn tài chính của trường trung cấp công lập bao gồm:

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của trường, bao gồm:

a) Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công;

b) Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật;

c) Thu từ cho thuê tài sản công theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định.

4. Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

5. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các nguồn tài chính của trường trung cấp tư thục

Căn cứ Điều 43 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 15/12/2021) các nguồn tài chính của trường trung cấp tư thục bao gồm:

1. Thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo theo quy định của Nhà nước.

2. Thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi ngân hàng, trái phiếu.

4. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

5. Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

6. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.