Có được đăng ký khai sinh lưu động hay không?

Ngày hỏi:26/11/2021

Dạ, cho em hỏi, trường hợp sinh con nhưng cha mất và chỉ còn mẹ, vì lý do sức khỏe nên người mẹ không thể đi khai sinh cho con được cũng không có người thân thích. Như vậy, trường hợp này có thể đăng ký khai sinh lưu động không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh như sau:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Như vậy, theo quy định trên vì lý do khách quan, hơn nữa không có người thân thích đi đăng ký khai sinh cho con thì có thể nhờ người khác liên hệ với Công chức tư pháp - hộ tịch trình bày lý do để có thể được đăng ký khai sinh lưu động cho con.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.