Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình hay không?

Ngày hỏi:25/11/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về đất đai thì xin được hỏi:Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

- Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

- Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

- Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

- Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Như vậy, với thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình thì thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hiện nay, không có bất cứ văn bản nào cho phép thẩm quyền thu hồi đất này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.