Sinh viên trường luật có được tham gia học chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế hay không?

Ngày hỏi:25/11/2021

Theo quy định mới nhất thì: Sinh viên trường luật có được tham gia học chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 2 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định về đối tượng đào tạo là những người có trình độ cử nhân luật trở lên, có nhu cầu tham gia khóa đào tạo và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 3, bao gồm:

- Luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp;

- Người tập sự hành nghề luật sư;

- Cán bộ công tác tại bộ phận pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức pháp chế tại các doanh nghiệp;

- Giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư;

- Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia Chương trình đào tạo.

Như vậy, một trong những điều kiện tiên quyết đầu tiên được tham gia chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế là phải có bằng cử nhân luật. Do đó, đang là sinh viên thì không được tham gia chương trình này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.