Trường cao đẳng công lập được sử dụng các nguồn tài chính như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2021

Cho tôi hỏi: Trong quá trình hoạt động trường cao đẳng công lập có thể sử dụng nguồn tài chính của mình vào những mục đích nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 44 Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 15/12/2021) về việc sử dụng nguồn tài chính trong các trường cao đẳng công lập như sau:

1. Chi thường xuyên giao tự chủ.

2. Chi thường xuyên không giao tự chủ, chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Chi không thường xuyên, bao gồm:

a) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình đầu tư công; chương trình, đề án khác;

b) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động;

c) Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài;

d) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước;

e) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

4. Phân phối kết quả tài chính trong năm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin