Có các phương thức nào để gửi hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đến Tòa án có thẩm quyền?

Ngày hỏi:22/11/2021

Cho hỏi, tôi có thể gửi hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đến Tòa án có thẩm quyền thông qua các phương thức nào vậy? Mong sớm nhận được giải đáp, xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được gửi đến Tòa án có thẩm quyền bằng các phương thức sau đây:

a) Bàn giao trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi bằng phương tiện điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin