Người có bằng cử nhân luật mới được tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế?

Ngày hỏi:22/11/2021

Theo quy định hiện tại thì người có bằng cử nhân luật mới được tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 3 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định như sau:

Người dự tuyển Chương trình đào tạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- ...

- Có trình độ cử nhân luật trở lên. Đối với những người chưa có bằng cử nhân luật nhưng đã có bằng cử nhân ngành khác và có nhu cầu tham gia một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, trình độ thì có thể đăng ký học dự thính và được cấp chứng nhận hoàn thành một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo đã tham gia.

Như vậy, không phải người có bằng cử nhân luật mới được tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. Mà đối với những người chưa có bằng cử nhân luật nhưng đã có bằng cử nhân ngành khác muốn tham gia thì có thể đăng ký dự thính theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin