Dự tuyển tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế có cần bằng tiếng anh hay không?

Ngày hỏi:22/11/2021

Theo quy định mới nhất thì: Dự tuyển tham gia chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế có cần bằng tiếng anh hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 3 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định như sau:

Người dự tuyển Chương trình đào tạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- ...

- Có trình độ cử nhân luật trở lên. Đối với những người chưa có bằng cử nhân luật nhưng đã có bằng cử nhân ngành khác và có nhu cầu tham gia một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, trình độ thì có thể đăng ký học dự thính và được cấp chứng nhận hoàn thành một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo đã tham gia.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên. Chứng chỉ, bằng cấp chứng minh trình độ tiếng Anh phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Các trường hợp được miễn kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định phù hợp với quy định của pháp luật, mục tiêu và chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.

Như vậy, về nguyên tắc thì phải có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên. Tuy nhiên, các trường hợp được miễn kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu sẽ do cơ sở đào tạo quyết định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.