Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế như thế nào?

Ngày hỏi:20/11/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 8 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định về giảng viên giảng dạy chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế như sau:

Chương trình được giảng dạy bởi giảng viên cơ hữu của Học viện Tư pháp và các luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài, giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, trọng tài viên, hòa giải viên, chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giảng viên "