Quy định về quyền tự chủ về tài chính và tài sản của trường trung cấp

Ngày hỏi:20/11/2021

Căn cứ theo quy định mới nhất của pháp luật về điều lệ trường trung cấp. Cho hỏi quyền tự chủ về tài chính và tài sản của trường trung cấp được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 15/12/2021) có quy định về quyền tự chủ về tài chính và tài sản của trường trung cấp như sau:

- Trường trung cấp công lập thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Trường trung cấp tư thục thực hiện quyền tự chủ về tài chính và tài sản; tự chủ trong việc huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Trường trung cấp xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.