Chỉ có luật sư thì mới được tham gia chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế?

Ngày hỏi:19/11/2021

Có phải theo quy định mới nhất thì: Chỉ có luật sư thì mới được tham gia chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Mục 2 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định như sau:

Đối tượng đào tạo

Đối tượng đào tạo là những người có trình độ cử nhân luật trở lên, có nhu cầu tham gia khóa đào tạo và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 3, bao gồm:

- Luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp;

- Người tập sự hành nghề luật sư;

- Cán bộ công tác tại bộ phận pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức pháp chế tại các doanh nghiệp;

- Giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư;

- Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia Chương trình đào tạo.

Như vậy, theo quy định trên thì không phải chỉ có luật sư mới được tham gia chương trình luật sư phục vụ hội nhập quốc tế mà còn nhiều đối tượng khác, kể cả cử nhân luật nếu đáp ứng điều kiện theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.