Có được tham gia nghĩa vụ Công an khi bị lao thanh quản không?

Ngày hỏi:18/11/2021

Cho hỏi, mình bị bệnh lao thanh quản đã điều trị khỏi. Giờ mình muốn đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an thì có tham gia được không ạ? Mong sớm nhận được phản hồi, xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ vào Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA có quy định:

Bệnh lao ngoài phổi

+ Lao thanh quản đã khỏi: điểm 4

Căn cứ, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2019/TT-BCA và Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân để phân loại như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

Như vậy, người bị bệnh lao thanh quản đã khỏi có sức khỏe loại 4

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân như sau:

Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên bạn bị lao thanh quản đã điều trị khỏi sẽ có sức khỏe loại 4. Do đó, không đảm bảo đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin