Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Ngày hỏi:18/11/2021

Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về thành phần hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh? Mong sớm được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 26 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT có quy định về hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh như sau:

- Hồ sơ cấp mới gồm bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục II của Thông tư này.

- Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

+ Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin