Học thạc sĩ chuyên ngành về giám định pháp y thì sẽ được miễn học phí?

Ngày hỏi:17/11/2021

Có phải học thạc sĩ chuyên ngành về giám định pháp y thì sẽ được miễn học phí không? Nhờ tư vấn quy định.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định về đối tượng được miễn học phí, Khoản 14 có đối tượng:

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Như vậy, khi học thạc sĩ (là học viên cao học) chuyên ngành Giám định pháp Y tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước thì mới đủ điều kiện để được miễn học phí.

Trường hợp bạn cũng học thạc sĩ chuyên ngành này nhưng không học tại cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước thì cũng không được miễn học phí.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.