Gói thầu mua sắm hàng hóa 1 tỷ có được chỉ định thầu rút gọn hay không?

Ngày hỏi:16/11/2021

Cho mình hỏi, bên mình sắp sửa chuẩn bị gói thầu mua sắm hàng hóa dưới 1 tỷ thì có được chỉ định thầu rút gọn hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu sau:

- Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước;

- Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này;

Dẫn chiếu, tại Điều 54 Nghị định này có quy định về gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không quá 01 tỷ đồng có thể được chỉ định thầu rút gọn. Anh căn cứ quy định trên để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.