Có thể chấm dứt HĐLĐ với NLĐ mà không cần báo trước do dịch Covid-19 hay không?

Ngày hỏi:16/11/2021

Cho hỏi theo quy định pháp luật lao động thì trường hợp chấm dứt HĐLĐ với NLĐ do dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19 thì có cần phải thông báo trước cho người lao động không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 có quy định một trong những trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, theo đó:

Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

Như vậy, khi có đủ căn cứ được quy định nêu trên thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Khoản 2 Điều này cũng có quy định: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

...

Trường hợp đủ điều kiện để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động trong thời gian quy định nêu trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin