Hình phạt cao nhất hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng?

Ngày hỏi:16/11/2021

Theo pháp luật hình sự hiện hành hình phạt cao nhất hành vi có điều kiện cứu nhưng bỏ mặc không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 132 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sau:

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vây, đối với hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà người này có điều kiện cứu nhưng bỏ mặc thì mức án cao nhất có thể phải đối diện là 07 năm tù giam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.