Khi đăng ký khai sinh cho trẻ thì khai quê quán sao cho đúng?

Ngày hỏi:15/11/2021

Quý BBT cho tôi hỏi: Trước đây do nghĩ đơn giản nên khi đi khai sinh cho con, tôi đã khai quê quán cho con theo quê mẹ, nay không thể cải chính sang quê tôi. Vậy sau này cháu của tôi có được khai sinh theo quê của tôi (ông nội) không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định: Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về nội dung khai sinh như sau:

Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Cho nên, khi cháu của bạn được sinh ra chỉ có thể đăng ký quê quán theo quê quán của cha hoặc mẹ của cháu. Như vậy, cháu của bạn không thể khai sinh theo quê của bạn (ông nội) được nếu quê quán của cha, mẹ trẻ không trùng với quê quán của bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.