Trường hợp gửi học viên đi tập huấn chương trình GDPT mới ở cơ sở khác cần chi những khoản nào?

Ngày hỏi:15/11/2021

Theo quy định mới nhất của pháp luật về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. Cho hỏi trường hợp cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dưỡng phải gửi học viên đi tập huấn, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác cần phải chi những khoản nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 20/11/2021) quy định trường hợp quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dưỡng phải gửi học viên đi tập huấn, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác cần phải chi những khoản như sau:

- Trường hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhưng không có cơ sở vật chất để tập huấn, bồi dưỡng hoặc mở lớp để tập huấn, bồi dưỡng nhưng không có điều kiện tự tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng phải gửi học viên đi tập huấn, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng những nội dung chi sau (chi phí cho tất cả các học viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng, không phân biệt học viên thuộc cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập):

+ Chi phí tập huấn, bồi dưỡng theo hợp đồng dịch vụ do cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao kinh phí tập huấn, bồi dưỡng ký kết với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cho học viên và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hóa đơn thu tiền của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin