Các khoản chi khi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về tập huấn chương trình, sách giáo khoa mới?

Ngày hỏi:15/11/2021

Quy định mới nhất của pháp luật quy định như thế nào về các khoản chi trong trường hợp hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư 83/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 20/11/2021) các khoản chi trong trường hợp hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông được quy định như sau:

- Trường hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc mở lớp để tập huấn, bồi dưỡng hoặc biên soạn chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chi những nội dung chi sau (chi phí cho tất cả các học viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng, không phân biệt học viên thuộc cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập):

+ Chi biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng;

+ Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến;

+ Chi cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp: thù lao, phụ cấp tiền ăn, chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở; Chi thù lao cho giảng viên, báo cáo viên trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng bằng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến, thù lao cho nhân viên công nghệ thông tin hỗ trợ việc tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi thù lao cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán của các địa phương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nay thực hiện nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cho học viên ở các địa phương bằng hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến;

+ Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khóa tập huấn, bồi dưỡng cho học viên (không kể tài liệu tham khảo) tham dự;

+ Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ tập huấn, bồi dưỡng (nếu có), bao gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, thuê đường truyền, thuê tài khoản trực tuyến (account) cho học viên (nếu có), các chi phí trực tiếp khác về công nghệ thông tin đối với hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến;

+ Chi thuê phiên dịch, biên dịch (nếu có);

+ Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng;

+ Chi nước uống phục vụ lớp học;

+ Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);

+ Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc (nếu có);

+ Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm);

+ Chi in và cấp chứng chỉ (nếu có);

+ Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, công tác phí và chi làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ quản lý lớp học, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác);

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin