Cơ quan trực tiếp nào quản lý bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy?

Ngày hỏi:13/11/2021

Xin hỏi những cơ quan nào sẽ trực tiếp có trách nhiệm quản lý, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 17/2021/TT-BCA về trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện như sau:

- Trực tiếp thực hiện quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị;

- Phân công cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý;

- Thống kê, báo cáo Công an cấp tỉnh về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

Vậy cơ quan trực tiếp quản lý, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị cứu hộ cứu nạn đó là Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin