Có cần phải học thêm chứng chỉ bồi dưỡng nếu giáo viên TH hạng II cũ được bổ nhiệm vào hạng II mới?

Ngày hỏi:13/11/2021

Xin cho hỏi, hiện nay giáo viên tiểu học hạng II cũ (V.07.03.07) đang hưởng lương giáo viên tiểu học hạng II, có được chuyển xếp vào giáo viên tiểu học hạng II mới và phải học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nữa không? Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định:

Giáo viên tiểu học hạng II (V.07.03.07) đã được bổ nhiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

+ Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28).

Đồng thời, theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thì:

Theo quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu CDNN giáo viên mầm non hạng II, hạng III, giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng I, hạng II, giáo viên trung học phổ thông hạng I, hạng II quy định tại các Thông tư liên tịch số 20,21,22,236 được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng tương ứng quy định tại các Thông tư số 01,02,03,04.

Như vậy, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II cũ sẽ được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chứng danh nghề nghiệp hạng II mới quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Do đó, trong tường hợp này nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên bạn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II mới. Và cũng không cần phải học lại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin