Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ của quỹ hay không?

Ngày hỏi:12/11/2021

Cho hỏi, theo quy định hiện nay Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thẩm quyền quyết định tăng vốn điều lệ của quỹ hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 86/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 20/11/2021) quy định về thẩm quyền thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:

Thẩm quyền quyết định việc thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Khoản 2 Điều 35 Nghị định 147/2020/NĐ-CP thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

- Trường hợp thay đổi mức vốn điều lệ ghi tại Quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

- Trường hợp cấp bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Như vậy, thẩm quyền quyết định việc tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý quỹ mà thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy Hội đồng quản lý không có thẩm quyền tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin