Nhà ở xã hội sau 03 năm có được chuyển nhượng hay không?

Ngày hỏi:10/11/2021

Dạ, em hiện tại đang ở nhà ở xã hội, và tính từ khi thanh toán hết số tiền mua nhà thì cũng được 03 năm 04 tháng rồi. Như vậy, có thể chuyển nhượng không? Vẫn chưa có sổ đỏ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội như sau:

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, về nguyên tắc người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua và bạn cũng chưa có sổ đó. Do đó, thời gian 03 năm 04 tháng như bạn đề cập cũng chưa đáp ứng điều kiện để được chuyển nhượng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.