Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có đại diện Hội cựu chiến binh hay không?

Ngày hỏi:09/11/2021

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có đại diện Hội cựu chiến binh hay không? Nhờ hỗ trợ quy định.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 16 Luật Người khuyết tật 2010 có quy định về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm các thành viên sau đây:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng;

b) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã;

c) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội;

d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp xã;

đ) Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã nơi có tổ chức của người khuyết tật.

Như vậy, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật sẽ có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.