Thành viên Hội đồng tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế có tiêu chuẩn như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2021

Cho hỏi muốn trở thành thành viên Hội đồng tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế được quy định như sau:

- Không tham gia giải quyết, ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại, không thực hiện hành vi hành chính bị khiếu nại, không có quyền và lợi ích liên quan đến nội dung khiếu nại được tham vấn.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực, chuyên môn được đề nghị tham vấn.

- Tiêu chuẩn về chức danh: lãnh đạo Đội, lãnh đạo Chi cục Thuế, lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Cục, Vụ hoặc cá nhân trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo.

- Tiêu chuẩn về chức danh chỉ áp dụng đối với cá nhân là đại diện các đơn vị thuộc cơ quan thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.