Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ có có phải đăng ký bản công bố sản phẩm?

Ngày hỏi:30/10/2021

Dạ, cơ sở tôi có sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ, dùng cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi. Không biết có phải đăng ký bản công bố sản phẩm không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Như vậy, cơ sở của bạn có sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ, dùng cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi thì phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.