Quy định về trình tự xác định suất vốn đầu tư theo theo phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Ngày hỏi:29/10/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về trình tự xác định suất vốn đầu tư xây dựng theo phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trình tự xác định suất vốn đầu tư xây dựng theo phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng quy định tại mục 1 Phụ lục I Thông tư 13/2021/TT-BXD, cụ thể như sau:

Suất vốn đầu tư xây dựng được xác định theo các bước như sau:

Bước 1: Lập danh mục loại công trình xây dựng, xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư;

Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu có liên quan;

Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và xác định suất vốn đầu tư;

Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin