Phụ cấp thâm niên giáo nhận hàng tháng hay 1 lần vào cuối năm?

Ngày hỏi:28/10/2021

Cho em hỏi, em là giáo viên thuộc đối tượng được nhận phụ cấp thâm niên giáo viên. Tuy nhiên từ tháng 7 tới nay em vẫn chưa được nhận thêm phụ cấp này. Vậy tiền phụ cấp này là nhận theo tháng hay 1 lần vào cuối năm.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thâm niên như sau:

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

Như vậy, căn cứ quy định trên thì phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng. Do đó, về nguyên tắc thì nhà trường phải chi trả tiền phụ cấp cho giáo viên vào hàng tháng. Cho nên, chị vui lòng liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ về vấn đề này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.