Thỏa ước lao động tập thể sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết?

Ngày hỏi:27/10/2021

Dạ, bên công ty em đang dự thảo về thỏa ước lao động tập thể, sau khi soạn xong em muốn hỏi liên quan đến hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể thì sẽ văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký kết đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 78 Bộ luật lao động 2019 quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể như sau:

Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện.

Như vậy, về nguyên tắc ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Nếu như các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.