Người cung cấp tài liệu có được coi là tác giả hay không?

Ngày hỏi:26/10/2021

Xin được hỏi, tôi làm bên biên tập. Tôi được rất nhiều bạn bè cung cấp các nguồn tài liệu khác nhau, những nguồn này họ copy lại để làm nguồn viết bài thì xin được hỏi: những người cung cấp tài liệu cho tôi có được gọi là tác giả không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Tác giả, đồng tác giả

1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

2. Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

3. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả.

Do đó, tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học. Những tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin