Đổi họ tên đệm trên sổ BHXH thì làm thủ tục cấp mới hay được điều chỉnh?

Ngày hỏi:25/10/2021

Theo quy định thì trường hợp đổi họ tên đệm trên sổ BHXH thì sẽ làm thủ tục cấp mới hay làm thủ tục điều chỉnh trên sổ BHXH ạ? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 27 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, có quy định:

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi thay đổi họ, tên, chữ đệm trên sổ BHXH thì sẽ làm thủ tục cấp lại. Chứ không làm thủ tục điều chỉnh trên sổ BHXH.

Hồ sơ cấp lại được quy định như sau: 

Thành phần hồ sơ

Trường hợp người tham gia BHXH tự làm

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

Trường hợp đơn vị sử dụng làm : Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin