Làm việc không hết tháng khi nghỉ hưởng chế độ thai sản có đóng BHXH cho tháng đó không?

Ngày hỏi:23/10/2021

Trường hợp một người lao động đang mang thai, nhưng tháng đó người lao động không làm đến hết tháng mà giữa tháng đã nghỉ thì người đó có phải đóng BHXH cho tháng đó không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

=> Như vậy, nếu trong tháng đó mà NLĐ nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản không có làm việc từ 14 ngày trở lên thì trong tháng đó NLĐ sẽ không đóng BHXH cho tháng đó. Tuy NLĐ và cả NSDLĐ không đóng BHXH cho tháng đó, nhưng NLĐ vẫn được tính đóng. Ngân sách của cơ quan BHXH chi ngân sách để đóng cho đối tượng này.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin