Tuyển dụng viên chức ngành CNTT thì phải xếp vào mã ngạch nào?

Ngày hỏi:22/10/2021

Bên mình dự tính tuyển viên chức kỹ sư công nghệ thông tin do nhu cầu của đơn vị. Không biết viên chức này sẽ được xếp vào mã ngành nào? Qua tìm hiểu Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã ngạch áp dụng là Kỹ sư (hạng III) - Mã số: V.05.02.07 có đúng không? Và khi bổ nhiệm vào mã ngạch cần phải học thêm chứng chỉ bồi dưỡng gì không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức, như sau:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

+ Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức;

+ Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm;

+ Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

+ Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

Trước hết, về nguyên tắc thì việc xếp chức danh nghề nghiệp sẽ tùy thuộc vào vị trí, nhiệm vụ của chức danh theo kế hoạch tuyển dụng.

Tại Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, trong đó:

Nhóm chức danh công nghệ gồm có: Kỹ sư (hạng III) Mã số: V.05.02.07

Bên cạnh đó, đơn vị có thể xem xét mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BNV.

Qua thông tin anh cung cấp, chúng tôi không thể xác định là viên chức này sẽ được xếp vào mã số chức danh nghề nghiệp nào. Tuy nhiên, anh có thể đối chiếu dựa trên tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trình độ của vị trí tuyển dụng. Đồng thời, xin ý kiến của Sở Nội vụ để sắp xếp chính xác nhất.

Bên cạnh đó, về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm chứng chỉ liên quan), sau khi xác định được mã số chức danh nghề nghiệp thì mình có thể đối chiếu theo quy định cụ thể.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin