Giáo viên THPT trường phổ thông dân tộc nội trú kiêm Bí thư Đoàn sẽ được giảm bao nhiêu tiết dạy?

Ngày hỏi:20/10/2021

Hiện nay tôi đang là giáo viên THPT giảng dạy tại trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT kiêm bí thư đoàn trường thì tôi được giảm bao nhiêu tiết/tuần? Trường có 11 lớp, 300 học sinh.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 6 Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.

Điểm e Khoản 1 Điều 2 Quyết định 13/QĐ-TTg năm 2013 cũng quy định:

Đối với các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, cố vấn Đoàn các trường từ 28 lớp trở lên được dành 85% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội;

- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên, cố vấn Đoàn các trường dưới 28 lớp được dành 70% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn, Hội;

...

Như vậy, từ các quy định trên thì giáo viên THPT ở trường phổ thông dân tộc nội trú kiêm Bí thư Đoàn trường dưới 28 lớp thì sẽ được dành 70% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy/tuần để làm công tác Đoàn (70% của 15 tiết/tuần = 10,5 tiết/tuần).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.