Nhập quốc tịch Việt Nam thì sẽ phải thôi quốc tịch Mỹ?

Ngày hỏi:20/10/2021

Cho em hỏi, bạn em hiện tại đang sống tại Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Cho em hỏi nếu em nhập quốc tịch Việt Nam thì buộc phải thôi quốc tịch Mỹ đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 thì: "Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép"; do đó, về nguyên tắc bạn sẽ mất quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên trừ trường hợp khoản 2 sau đây:

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam).

Do đó, không phải các trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch Mỹ mà bạn căn cứ trường hợp của mình có thuộc một trong điều kiện nêu trên không để biết chính xác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.