Xem thời hạn sử dụng thẻ CCCD gắn chip ở đâu?

Ngày hỏi:20/10/2021

Tôi làm thẻ CCCD vào năm tôi 24 tuổi, vậy thời hạn sử dụng thẻ CCCD là bao nhiêu năm? Có cách nào để xem được thời hạn của thẻ không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân, cụ thể:

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, năm 24 tuổi bạn làm thủ tục cấp thẻ CCCD thì đến năm bạn đủ 40 tuổi thì mới thực hiện việc cấp đổi thẻ CCCD. Do đó, bạn có thể sử dụng thẻ CCCD khoảng 16 năm. Về thời hạn sử dụng của thẻ CCCD gắn chip bạn có thể xem ngay trên mặt trước của thẻ, có hiển thị cụ thể như sau:


thời hạn sử dụng căn cước công dân gắn chíp


Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.