Có giấy quyết định thôi việc thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 hay không?

Ngày hỏi:20/10/2021

Xin hỏi, mình xin nghỉ việc từ 3/2021 và đã chốt sổ có giấy quyết định thôi việc từ công ty thì có được hưởng theo Nghị quyết 116 không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 có quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đối tượng áp dụng bao gồm:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021; có thời gian đóng BHTN được bảo lưu thì được hưởng hỗ trợ.

Do đó, vì anh nghỉ việc vào 3/2021 (năm trong khoảng thời gian nêu trên) nếu anh có thời gian đóng BHTN được bảo lưu (nghĩa là thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN) thì anh có thể làm hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ. Do đó, anh có thể kiểm tra trên app VSSID về số tháng bảo lưu này.

Mời anh tham khảo một số bài viết sau:

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin