Việc chi trả miễn, giảm tiền học phí cho học sinh, sinh viên được thực hiện vào thời gian nào?

Ngày hỏi:19/10/2021

Liên quan đến quy định về việc miễn giảm tiền học phí cho học sinh. Việc chi trả miễn, giảm tiền học phí cho học sinh, sinh viên được thực hiện vào thời gian nào của năm học?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 9 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, có quy định về cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí, như sau:

9. Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên và 10 tháng/năm học đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc chi trả tiền miễn giảm học phí cho học sinh được thực hiện tại các cơ sở giáo dục được thực hiện 2 lần trong năm, cụ thể là đầu các học kỳ của năm học.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.