Học sinh lớp 8 nghỉ học 10 buổi thì có được lên lớp không?

Ngày hỏi:18/10/2021

Dạ, cho em hỏi, hiện tại em học lớp 8 vừa rồi em có nghỉ có phép 3 ngày và nghỉ không phép 7 ngày, không biết cuối năm em có được lên lớp không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

- Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

- Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

- Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

- Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

Như vậy, khi xét về số lượng buổi học mà bạn nghỉ thì chưa quá 45 buổi (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) trong một năm học. Do đó, bạn sẽ không bị ở lại lớp vì lý do này. Tuy nhiên, bạn có thể căn cứ các trường hợp còn lại để biết chính xác về trường hợp của mình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.