Gia đình hộ cận nghèo có được cấp bảo hiểm y tế miễn phí hay không?

Ngày hỏi:15/10/2021

Gia đình hộ cận nghèo có được cấp bảo hiểm y tế miễn phí hay không? Nhờ hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, theo đó:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

...

Theo đó người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, chứ không được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

...

Khoản 1 Điều 4 Nghị định này quy định đối tượng sau: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ các quy định trên cho thấy tùy trường hợp cụ thể mà người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.