Mở nhà máy sản xuất nước đá thì đăng ký mã ngành nghề nào?

Ngày hỏi:14/10/2021

Cho hỏi, trường hợp mở nhà máy sản xuất nước đá thì đăng ký mã ngành nghề nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Phụ lục II - Nội dung hệ thống Ngành Kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg):

353 - 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

35301: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

Nhóm này gồm:

- Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;

- Sản xuất và phân phối không khí lạnh;

- Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

Loại trừ: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc không làm thực phẩm (làm mát) được phân vào nhóm 35302 (Sản xuất nước đá).

35302: Sản xuất nước đá

Nhóm này gồm: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát.

Như vậy, đối với sản xuất nước đá để làm thực phẩm hoặc làm mát thì thuộc mã ngành 35302, nhưng đây là mã ngành kinh tế cấp năm.

Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về ghi ngành, nghề kinh doanh, theo đó:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất nước đá bạn phải ghi mã ngành kinh tế cấp bốn của ngành nghề này là 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá. Cụ thể anh có thể ghi như sau:

3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

Chi tiết: Sản xuất nước đá

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.