Buôn bán vật liệu xây dựng thì phải đăng ký mã ngành nghề nào?

Ngày hỏi:14/10/2021

Nhà tôi muốn đăng ký doanh nghiệp tư nhân chuyên buôn bán vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá,... thì theo quy định phải đăng ký mã ngành nghề nào cho đúng vậy?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Phụ lục II - Nội dung hệ thống Ngành Kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg):

4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Nhóm này gồm:

- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;

- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

- Bán buôn sơn và véc ni;

- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;

...

46633: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

Nhóm này gồm:

- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;

- Bán buôn đá, cát, sỏi;

- Bán buôn vật liệu xây dựng khác.

Loại trừ: Bán buôn đá ốp lát được phân vào nhóm 46636 (Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh).

...

Như vậy trường hợp nhà anh muốn buôn bán vật liệu xây dựng như gạch xây, ngói lợp, đá cát,... vật liệu xây dựng khác thì đăng ký mã ngành nghề này.

Lưu ý mã ngành 46633: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi này là ngành kinh tế cấp 5.

Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về ghi ngành, nghề kinh doanh, theo đó:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy trường hợp này anh có thể ghi như sau:

4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng như gạch xây, ngói lợp, đá cát,... vật liệu xây dựng khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.