Học trường nông lâm thì có làm kỹ thuật viên kiểm dịch động vật được hay không?

Ngày hỏi:14/10/2021

Em học tại trường nông lâm, sau này em muốn thi vào chức danh kỹ thuật viên kiểm dịch động vật có được hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 7 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định về ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật (mã số: 09.317), trong đó:

Đối với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thú y hoặc bệnh học thủy sản, chăn nuôi thú y hoặc chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Như vậy, để được giữ ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật thì phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thú y hoặc bệnh học thủy sản, chăn nuôi thú y hoặc các ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm.

Do đó, nếu bạn học từ trường nông lâm nhưng ngành học thuộc một trong những chuyên ngành trên thì bạn có thể giữ chức danh này (chỉ xét về trình độ đào tạo, không xét các tiêu chuẩn khác). Cho nên, bạn vui lòng đối chiếu ngành học của mình với quy định trên để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin