Đang đi làm thì có nhận được hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 hay không?

Ngày hỏi:14/10/2021

Cho mình hỏi hỏi: Mình kí hợp đồng tháng 06/2018, đóng BHTN liên tục đến nay. Tại sao mình lại không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ của NQ 116 vậy? Cảm ơn admin.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (hướng dẫn Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021) quy định về đối tượng được hỗ trợ, trong đó:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, trường hợp công ty chị (không thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm) và chị vẫn đang tham qua liên tục đến nay. Do đó, chị thuộc đối tượng để được hưởng hỗ trợ này.

Theo đó, chị vẫn đang đi làm và tham gia BHTN thì công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện hồ sơ cho mình. Nếu chị vẫn chưa nhận được thông tin về hỗ trợ này thì chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty để được giải đáp.

Mời chị tham khảo thêm một số bài viết sau:

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin