Những nội dung bắt buộc trên nhãn dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

Ngày hỏi:12/10/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về những nội dung bắt buộc trên nhãn dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP có quy định về nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Căn cứ theo Phụ lục I của Nghị định này thì đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm phải có thêm các thông tin sau:

a) Thành phần;

b) Thông số kỹ thuật;

c) Hướng dẫn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Ngày sản xuất.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin