Thay đổi nơi thường trú có bắt buộc thay đổi nơi nhận lương hưu không?

Ngày hỏi:11/10/2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một người đang nhận lương hưu hàng tháng nay thay đổi nơi thường trú có bắt buộc thay đổi nơi nhận lương hưu không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 115 Luật bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Như vậy, việc một người đang nhận lương hưu nay thực hiện việc thay đổi nơi thường trú (sổ hộ khẩu) không bắt buộc phải thay đổi nơi nhận lương hưu, mà có nguyện vọng thay đổi nơi nhận mới thực hiện việc thay đổi. Đây không phải là yêu cầu bắt buộc.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.