Người đã là điều tra viên thì thời gian tập sự hành nghề luật sư sẽ là bao nhiêu tháng?

Ngày hỏi:09/10/2021

Tôi được biết, đã là điều tra viên sơ cấp thì giảm thời gian đào tạo nghề luật sư. Cụ thể là họ phải tập sự thời gian bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 19/2013/TT-BTP quy định như sau:

Thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư; người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là bốn tháng; người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là sáu tháng.

Dẫn chiếu quy định trên thì có thể thấy điều tra viên sơ cấp được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư. Như vậy, thời gian tập sự sẽ là 4 tháng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin